CREDIT POLICY

KNOW.

Egy jó jó credit policy nem feltétlenül hosszú és nem feltétlenül bonyolult, viszont elfogadja az értékesítés is és a management teljes mellszélességgel mögé áll. Ettől lesz sikeres.

HITELNYÚJTÁSHOZ SZABÁLYOK

A credit management területén különösen fontos, hogy egyértelmű és átlátható szabályok álljanak rendelkezésre, hiszen a vállalat hitelt nyújt, ezzel kockázatot vállal. Számos nemzetközi kutatás és saját tapasztalataink is azt támasztják alá, hogy a kockázat és kinnlevőség kezelés területe a legtöbb vállalat esetében szabályozatlan: nincsenek lefektetve egységes kockázatkezelési elvek és szabályok, nem egyértelműek a hatáskörök és a döntési kompetenciák, az egyes problémás esetek ad hoc módon kerülnek kezelésre.

A CREIDT POLICY tanácsadásunk keretében kialakítjuk az Önök belső kockázatkezelési rendszerét, segítünk beintegrálni a vállalati működésbe és működtetni.

CREDIT POLICY A GYAKORLATBAN

Az Önök stratégiáját, működését és vevőkörét megismerve támogatást nyújtunk a megfelelő kockázatkezelési szabályrendszer kialakításában és elkészítjük a cég belső kockázatkezelési szabályzatát.

A credit policy-t befolyásoló tényezők:

 • A vállalat stratégiai célkitűzései,
 • Piaci részesedése, illetve az erre vonatkozó tervei,
 • Margin szint,
 • Új termékek vagy szolgáltatások piacra dobása,
 • Általános piaci verseny alakulása,
 • Piacok diverzifikáltsága,
 • Termék helyettesíthetősége,
 • A credit management terület elé kitűzött célok,
 • Egyéb, a CM terület működésére vonatkozó szabályzatok,
 • A management / tulajdonos kockázatérzékenysége,
 • A finanszírozók kockázatérzékenysége.
Business guy holding an umbrella

CREDIT POLICY IMPLEMENTÁCIÓ

Az Önök által elfogadott és támogatott credit management szabályrendszert ezt követően átültetjük a napi gyakorlatba (implementáció). A szabályok és eljárások ennek során ismertetésre kerülnek az érintett szervezeti egységekkel, valamint sor kerül a működtetésben érintett dolgozók képzésére.

Credit Policy-ban szabályozott területek:

 • Szervezet
 • Team, kvalifikáció
 • Irányítás, riportálás
 • Folyamatok
 • Hatáskörök
 • Rendszerkörnyezet
 • Ellenőrzés

A Credit Policy alkalmazása során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítunk az Önöknek. Meghatározott időszakok elteltével megvizsgáljuk, hogy a munkafolyamatok a kialakított szabályrendszernek megfelelően működnek-e, illetve közösen elemezzük az eltelt időszak kockázatkezelési tapasztalatait.